Kurumsal Kaynak Planlama

Barkodlu Depo Otomasyon Çözümü

KG WareHouse, Barkodları okutarak malların depoya girişinin ve depodan çıkışının yapılmasını sağlayan yazılımdır

Ne Fayda Sağlar?

KGWareHouse programı, basit kullanımı ve net sonuçlarıyla üretim otomasyon programıyla entegreli olarak çalışarak firmalarda sistem içindeki stok işlemleri ve irsaliye işlemlerinin barkodlu sistemle depolara giriş veya çıkış takibinin yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

KGWareHouse; stok fişlerini ve irsaliye işlemlerini kendi depolarına ya da fason depolarına giriş ve çıkış işlemlerini barkodlu sistemle yaptığı sistemidir. Bu sayede kullanıcılar sistemde stok fişlerini ve irsaliye işlemlerini barkodlu sistemle gerçekleştirip; esas sistemle entegreli olararak bu giriş çıkışlar için irsaliye ya da stok giriş, çıkış fişleri düzenleyebilir..

Kimler İçin?

Birden fazla Lokasyon ( Depo ) kullanan, barkodlu ürün giriş çıkış işlemleri yaparak depo otamasyonunu sağlamak isteyen tüm; Üretim, Lojistik, Zincir mağaza işletmelerinin kullanımı içindir.