Kurumsal Kaynak Planlama

KG Tamir Takip

Ürünlerin sorunları konusunda yapılan onarım işleminin süreçleri ve süreleri hakkında raporlar alınabilmektedir

Ne Fayda Sağlar?

Arızalı ve sorunlu ürünler hakkında sistematik ilerletme özelliği sayesinde ürünlerle ilgili durum değerlendirmeleri, çıkan sorunlar hakkında oluşan arıza portföyü sayesinde ürünler hakkında değerlendirmeler, müşteri portföyünün ürünleri kullanımı hakkında bilgi edinilmesi, ürünlerin sorunları konusunda yapılan onarım işleminin süreçleri ve süreleri hakkında raporlar alınabilmektedir.

Kimler İçin?

Kalite kontrol ve arıza kayıt sistemi kullanmak isteyen;

    • Üretim
    • Lojistik
    • Zincir mağaza işletmelerini kullanımı içindir