Blog

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), kuruluşların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuata uygunluk gibi günlük iş faaliyetlerini ve ayrıca tedarik zinciri operasyonlarını yönetmek için kullandığı bir yazılım türünü ifade eder.

ERP ürünlerinden oluşan eksiksiz bir set, bir kuruluşun mali sonuçlarını planlamaya, bütçelemeye, tahmin etmeye ve raporlamaya yardımcı olur.

ERP sistemleri birçok iş sürecini bir araya getirir ve bu iş süreçleri arasında veri akışını sağlar.

ERP sistemleri, birden fazla kaynaktan kurumsal işlem verilerini toplayarak veri tekrarını ortadan kaldırır ve tek bir doğruluk kaynağıyla veri doğruluğunu sağlar.

ERP sistemleri, günümüzde her sektörde her ölçekten binlerce işletmenin yönetiminde kritik öneme sahiptir. Bu şirketler için ERP, tıpkı elektrik enerjisi gibi vazgeçilmezdir.